RAlogo

CYMDEITHAS Y CERDDWYR
ARDAL GOGLEDD CYMRU


Cerdded

Yn gyffredinol, cynllunnir ein rhaglen o deithiau cerdded ychydig fisoedd ymlaen llaw; felly y mis a restrir ydyw’r un fyddwch chi ei angen, oni bai eich bod chi’n cynllunio mwy na chwe mis ymlaen llaw! I arbed rhag i chi wneud camgymeriad o’r fath, bydd y dudalen gywir wastad yn nodi’r flwyddyn y bydd yn cyfeirio ati ar y bar uwchben.


Yn eithaf aml bydd grwpiau gwahanol yn trefnu amryw o troed-deithiau yn annibynnol ar ei gilydd, a fydd yn cyd-ddigwydd ar yr un diwrnod; oherwydd hynny rhennir y rhaglen i gyfnodau o fisoedd.

Ionawr , Chwefror , Mawrth , Ebrill , Mai , Mehefin , Gorffennaf

Awst , Medi , Hydref , Tachwedd , Rhagfyr .

 

Cliciwch yma am gyfarwyddyd pellach.