Swyddogion Rhanbarthol / Area Officers
(hyd CCB 2018 / until AGM 2018)

Llywydd / President: Ruth Hussey

Is-Lywyddion / Vice Presidents: Martyn Jones MP and Chris Ruane MP

Cadeirydd / Chair: Joanna Slattery
15 Vicarage Avenue,
Llandudno LL30 1PS
01492 874563

Is-Gadeirydd / Vice Chairman: David Allison
79 Watt's Dyke,
Llay, Wrexham LL12 0RL   
01978 853551

Ysgrifennydd / Secretary: Max Grant
Tyn Llwyn, Ffordd Nant,
Betws y Coed, Gwynedd LL24 0DH
01690 710 711

email : secretary@ramblersnorthwales.org.uk

Trysorydd / Treasurer: Jeff Nagle
Bryn Melyn,
Trawsfynydd, Gwynedd LL41 4UF

Ysgrifennydd Aelodaeth / Membership Secretary: Neville Fernley
Fedw, Crymlyn Aber
LLANFAIRFECHAN, Conwy LL33 0LU
01248 354724

Ysgrifennydd Mynediad Ardal / Area Access Secretary: Max Grant
Tyn Llwyn, Ffordd Nant,
Betws y Coed, Gwynedd LL24 0DH
01690 710 711

Swyddog Cefn Gwlad / Area Countryside Secretary: Gwag / Vacant

Swyddog Llwybr Troed / Area Footpath Secretary: Ron Williams
11 Fron Las, HOLYWELL
Flintshire CH8 7HX
01352 715723

Ysgrifennydd Cyhoeddusrwydd a Hybu Cerdded / Publicity and Promoting Walking Secretary: Gwag/Vacant

Representative of Individual Members - Gerald Moss, 01948 664736

Representative of Affiliated Organisations - Margaret Fernley, 01248 362819

Newsletter editor - Pete Bland, 01244 377024

Anogir aelodau Rhanbarth Gogledd Cymru i gynnig eu henwau ar
gyfer swyddi fel swyddogion rhanbarth - mae swyddi gwag yn codi
bob blwyddyn. Cysylltwch ag ysgrifennydd y rhanbarth i gael gwybod
beth mae’r gwaith yn ei gynnwys.

North Wales Area members are encouraged to put their names
forward for positions as Area officers - vacancies arise most years.
Contact the Area Secretary to find out what is involved.

 

Back to Main Page