RAlogo
CYMDEITHAS Y CERDDWYR ARDAL GOGLEDD CYMRU

        RAMBLERS' ASSOCIATION NORTH WALES

Welcome   Croeso
snowdon

The Ramblers’ Association was formed in 1935 by various federations of walking clubs which saw the need for a united body.

Its constitutional aims are:
• to help all persons to a greater knowledge, love and care of the countryside;
• to protect the path network;
• to protect and enhance the beauty of the countryside;
• to promote access to open country;
• and to promote walking (which this programme does).
Click Here for the Area Officers

Click here for January 2017 AGM agenda

Click here for Annual Report and Newsletter

Click here for New Guide Book

Click here for New President

Click here for WCEC Report

Click here for Notice Board, cancelled or amended walks, late notices etc.

 

 

Ffurfiwyd Cymdeithas y Cerddwyr ym 1935 gan wahanol ffederasiynau o gerddwyr a welai’r angen am gorff cyfunol.

Ei hamcanion cyfansoddiadol yw:
• helpu pawb i adnabod, hoffi a gofalu am y cefn gwlad yn well;
• diogelu’r rhwydwaith o lwybrau troed;
• diogelu a gwella prydferthwch y cefn gwlad;
• hybu mynediad i gefn gwlad agored;
• a hybu cerdded (fel a wna’r rhaglen hon).
Cliciwch yma am Swyddogion Rhanbarth

Click here for January 2017 AGM agenda

Click here for Annual Report and Newsletter

Click here for New Guide Book

Click here for New President

Click here for WCEC Report

Click here Newyddion

 

 

      

English                                                                                   Cymraeg

validvalid

 

webmaster